Вековни гори, защитени и ендемични растителни и животински видове,уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината Беласица.

Чети още
Планината Беласица е уникална, изключително интересна и малко позната дори за хората, които живеят в нейното подножие. На кръстопът, разделена между три държави (България, Македония и Гърция) – в миналото арена на драматични събития, а днес – мост между народите.

Чети още
Беласица предлага разнообразни и интересни възможности за пешеходен и вело-туризъм. За посетителите, които предпочитат предизвикателството предлагаме дълги маршрути. Кратките маршрути около селата и хижите дават възможност и на най-неподготвените туристи да се докоснат до вълшебния свят на тази невероятно красива планина.

Чети още
Природен парк „Беласица” е най-новият Природен парк в България. Освен опазването на богатото биоразнообразие Паркът ще допринесе за развитието на туризма и по-конкретно екотуризма.

Чети още

Добре дошли в официалния сайт на Дирекция на природен парк „Беласица“

goraС редица инициативи Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите отбелязва Седмица на гората 2023 г. Всички прояви във връзка с празничната седмица се организират съвместно с ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“, град Петрич и ТП „ДГС Петрич“. Тази година честването й ще премине под мотото „Довери се на лесовъда“.


На 03.04.2023 г. от 11:00 часа проявите ще стартират с откриване на изложба с характерна за планина Беласица флора и фауна, която ще бъде представена в посетителския център в сградата на дирекцията в село Коларово.
Дейностите ще продължат с почистване на туристическият маршрут от град Петрич до хижа Беласица на 05.04.2023 г. от 10:00 часа. Всеки който има желание, може да се включи в почистването. Сборният пункт е при входа на стадиона на град Петрич. За всички участници ще бъдат осигурени ръкавици и чували.
Празника на лесовъдите ще бъде отбелязан и с провеждане на лесовъдски игри, по методите на горската педагогика с деца. Най-значимото събитие за годината на работещите в системата на горите, ще приключи със залесяване на кестенови фиданки, на местността „Тинкина поляна“ на територията на Природен парк „Беласица“.
С организирането на различни инициативи през тази седмица, се цели повишаване на обществената осведоменост относно ценностите, значението и приноса на горите, за балансиране на жизнения цикъл на земята.

Забавление

               

logo naturerlebnis s2s

Интерактивна карта

karta banner s250

"Само когато последното дърво бъде отсечено,
последната река - отровена,
когато последната риба бъде уловена,
само тогава ще разберете,
че парите не могат да се ядат."
/Вождът Сиатъл/